Konkursy

"EKO-pisanka wielkanocna". Ogólnopolski konkurs plastyczny.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

"EKO-PISANKA WIELKANOCNA"


CELE KONKURSU:

- rozwijanie wyobraźni przestrzennej i plastycznej,
- rozwijanie zainteresowań ekologią,
- rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi,
- promowanie twórczości dziecięcej,
- wzbogacanie wiedzy na temat świąt wielkanocnych.


REGULAMIN:§1. Konkurs skierowany jest do dzieci 3-6 letnich z przedszkoli i oddziałów „0” szkół podstawowych.


§2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – pisanki wielkanocnej.


§3. Technika.

Praca powinna zostać wykonana z wykorzystaniem materiałów ekologicznych. Dopuszcza się częściowe użycie tradycyjnych materiałów plastycznych (np. styropianowy szablon, farby, cekiny i inne).


§4. Prace indywidualne będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 3 i 4-latki oraz 5 i 6-latki.


§5. Trzy pierwsze miejsca w każdej z kategorii zostaną nagrodzone. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych, specjalnych wyróżnień – również nagrodzonych upominkami.

§6. Jury dokona oceny prac według podanych kryteriów:

- walory estetyczne pracy,

- dobór techniki i zastosowanych materiałów,

- oryginalność, kreatywność,

- samodzielność wykonania.


§7. Z jednej placówki przedszkolnej mogą wpłynąć maksymalnie 4 prace, po dwie z każdej grupy wiekowej.


§8. Zgłoszone prace powinny zawierać metryczkę i oświadczenia (załączone do niniejszego regulaminu).


§9. Prace nieopisane nie zostaną dopuszczone do oceny Jury. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.


§10. Prace należy składać osobiście lub przesyłać do dnia 6 kwietnia 2017 r. (decyduje data stempla poczt.) na adres:


Przedszkole nr 214

ul. Czumy 6

01-355 Warszawa

z dopiskiem „KONKURS EKO-PISANKA”


§11. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 12 kwietnia 2017 r. na stronie internetowej organizatora www.p214.pl oraz na stronie blizejprzedszkola.pl.


§12. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie lub e-mailowo.


§13. Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy, a nauczyciele podziękowania dostarczone drogą e - mailową. Nauczyciele chcący otrzymać podziękowania za udział w konkursie proszeni są o podanie adresu e- mail.


§14. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane. Zastrzegamy sobie prawo do ich wykorzystania w celu promocji konkursu.


§15. Udziału w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i ich opiekunów.


§16. Organizatorzy nie biorą udziału w konkursie.Organizatorzy konkursu:

mgr Elżbieta Matyjasek (eogrodnik-86@tlen.pl)
mgr Elżbieta Zalewska (eli1125@wp.pl)
mgr Karolina Dąbrowska (karla007@interia.eu)
mgr Joanna Kaca (kaca.joanna.jk@gmail.com)Serdecznie zapraszamy!
Konkurs trwa do: 2017-04-06, 23:59
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.