Konkursy

Konkurs DYNIOWE INSPIRACJE

Konkurs DYNIOWE INSPIRACJE

Regulamin rodzinnego konkursu: ,,DYNIOWE INSPIRACJE"
1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Gminne w Gwiazdowie
2. Cele konkursu:
•zdobywanie doświadczenia w zakresie twórczości plastycznej;
•rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci;
•umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych;
wzmacnianie więzi emocjonalnych w rodzinie.
3. Warunki uczestnictwa:
•uczestnicy konkursu: dzieci w wieku 3 – 6 lat wraz z rodzinami;
• technika: dowolna, praca przestrzenna z dyni;
•każdy uczestnik może dostarczyć jedną indywidualną pracę;
•do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą dane tj.: imię i nazwisko dziecka , wiek, nazwę grupy.
4. Kryterium oceny prac: komisja konkursowa będzie brać pod uwagę przede wszystkim wkład pracy, w tym wkład pracy dziecka, różnorodność wykorzystanych materiałów, kreatywność, zgodność z tematem, oryginalność oraz walory artystyczne i estetyczne prac.
5. Termin składania prac: do 31 października 2017 roku.
6. Miejsce składania prac:
Przedszkole Gminne w Gwiazdowie
Przedszkole Gminne w Gwiazdowie filia w Boleszewie
Przedszkole Gminne w Gwiazdowie filia w Sławsku
7. Ogłoszenie wyników nastąpi do 6 listopada 2017 r.
8. Autorzy wszystkich prac otrzymają drobny upominek. Dodatkowo w każdym z przedszkoli zostaną wyłonione trzy prace, których autorzy otrzymają nagrody i dyplomy.
9. Prace przechodzą na własność organizatora konkursu.
10. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników.
Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatorów konkursu: Dorota Szpreniec, Agnieszka Mielczarek, Ilona Sawicka.
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ŻYCZYMY TWÓRCZYCH POMYSŁÓW ORAZ RADOŚCI Z TWORZENIA!
Konkurs trwa do: 2017-10-31, 23:59
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.